ringkasan kejadian di tahun ke 1 Hijriyah

Pada tahun pertama hijiryah Rosululloh mendirikan masjidnya yang mulia, dan dalam tahun itu diadakan Adzan.
Dalam tahun itu pula orang-orang yahudi madinah menampakkan permusuhannya terhadap kaum muslimin, yang dibantu oleh orang-orang munafiq madinah. Kemudian Rosululloh mengadakan perjanjian dengan mereka.
Dalam tahun itu pula Rosululloh mengutus pamannya dengan satu sariyah, untuk menyerbu kafilahQuroisy. Setelah itu berturut-turutlah peperangan selanjutnya. Adapun peperangan dimana Rosululloh tidak ikut serta ada 47 kali dan dimana Rosululloh ikut serta ada 27 kali.
Pada tahun itu pula, Ustman bin mazh’un meninggal dunia. Setelah dimakamkan mayatnya itu. Rosululloh memerintahkan untuk  menyiram makam itu dengan air. Oleh beliau kemudian diletakkkan batu diatas makam itu seraya berkata :” batu ini untuk menandai makam saudaraku”

Tinggalkan Balasan