ringkasan kejadian di tahun ke 3 Hijriyah

Pada tahun ketiga hijriyah terjadilah perang Ghathafan, Bahran dan Hamraul Asad, tetapi kesemuanya tidak sampai terjadi pertempuran.
Dalam tahun itu pula terjadi peperangan Uhud, berangkatlah kaum quroisy dengan sekutu-sekutunya berjumlah 3000 orang, mereka datang ke Uhud akan membalas dendam atas kematian kawan-kawannya dalam perang badar.  Rosulullohpun menyiapkan balatentaranya sebanyak 1000 orang. Ditengah jalan kembalilah Abdulloh bin Ubai bersama-sama pengikutnya, orang-orang munafiq, sebanyak 300 orang. Kemudian Rosululloh menyuruh ahli panah untuk mempertahankan gunung Uhud. Setelah itu mulailah peperangan, hinggga orang-orang musyrik sama lari. Pada waktu itu hampir saja kemenangan ditangan orang Islam. tetapi orang-orang ahli pemanah yang mempertahankan gunung Uhud itu meninggalkan perintah Rosululloh. Akhirnya bala tentara quroisy yang dikepalai oleh Khalid bin Walid menyerbu orang-orang Islam dari belakang, hingga banyak orang Islam yang lari dan terbunuh. Korban orang Islam sebanyak 70 orang, diantaranya ialah Hamzah paman nabi Sendiri. pada waktu itu pula seorang bernama Ubai bin Khalf hendak membunuh Rosululloh, tetapi dengan tangkas beliau mencabut tombak dari salah seorang sahabatnya lalu ditusukkan kepadanya hingga menyebabkan kematiannya. Dalam seumur hidup, beliau tidak pernah membunuh seorang pun kecuali hanya sekali itu saja.  Dalam perang itu beliau terperosok ke dalam sebuah lubang hingga luka dua lututnya, berdarah mukanya, pecah gigi serinya dan luka pula pelipisnya. Begitu pula pengikutnya yang tetap dengan beliau menderita luka parah yang banyak juga.
Dalam tahun itu Rosululloh mengawinkan puterinya yang bernama Ummi Kulsum dengan Ustman bin Affan.
Dalam tahun itu pula Rosululloh menikah dengan Hafsah anak umar bin Khatab dan kawin dengan Zainab anak Khuzamah Al Hilaliyah.
Dalam tahun itu pula lahirlah Hasan anak ALi.
dan tahun itupula arak (minuman keras) diharamkan selamanya.

Tinggalkan Balasan