RIngkasan masa kenabian nabi

Tatkala umur nabi saw 40 tahun, Allah mengutus beliau sebagai rahmat  bagi manusia. Wahyunya, mulai dengan impian yang benar. Kemudian Jibril turun kepada nabi ketika nabi sedang beribadah dalam gua Hira’. ia mengajar nabi bagaimana beliau harus memimpin manusia ke jalan yang lurus.
Nabi mulai ajarkan beliau dengan sembunyi. Yang pertama beriman kepada beliau ialah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan zaid bin Haritsah, lalu beliau mengumpulkan kaumnya dan mmengancam mereka dengan adzab Akhirat.
nabi mengumpulkan ahli dan kaum kerabat beliau dan menyampaikan kepada mereka agama Allah, tetapi paman beliau, Abu Lahab, menolak dengan cara yang tidak baik.
tidak lama sebelum kebangkitan nabi, orang arab menyembah berhala-berhala, membunuh anak-anak laki dan menanam anak-anak perempuan mereka, sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, lantaran sekecil-kecil sebab. Maka tatkala Rosululloh mengajak mereka menyembah Allah yang maha Esa, dan mengajak mereka meninggalkan kepercayaan mereka, marahlah mereka.
bertukarlah kecintaan mereka menjadi kemarahan kepada nabi, dan asalnya mereka membenarkan nabi, sekarang bertukar jadi mendustakan.
Tatkala Rosululloh mengejek tuhan-tuhan mereka, dan menyesatkan bapak-bapak mereka, pergilah mereka kepada paman beliau tiga kali, dan pada tiap-tiap kali menjawab mereka dengan baik.
Sesungguhnya sesudah kedatangan orang-orang itu yang belakangan sekali, paman beliau meminta daripadanya supaya beliau berhenti, tetapi Rosululloh enggan tetap menyiarkan agama, sedang paman beliau tetap pula membela.
Dimana orang-orang Quroisy melihat hal itu, mulailah mereka menyakiti nabi dan mengejek beliau, tetapi nabi selalu menghadapi mereka dengan sabar, tenang dan suka memaafkan. Kemudian gangguan itu ditujukan kepada sahabat-sahabat nabi. Tiap-tiap kabilah menyiksa siapa saja yang masuk islam dari golongan mereka dengan siksaan yang sangat. lalu Nabi memerintahkan mereka berhijrah ke Habasyah. berhijrahlah 10 orang sahabat dan 5 orang perempuan, dan mereka kembali sesudah 3 bulan, inilah pertama hijrah dalam islam.
Pada waktu itu Hamzah, paman nabi saw dan Umar bin Khatab masuk Islam.
Pada tahun ke 7 dari kenabian, kaum Quroisy mengepung nabi dan ahlinya. Mereka mengambil persetujuan memutuskan perhubungan-perhubungan terhadap nabi dan ahli beliau, atau sehingga keluarga nabi menyerahkan beliau kepada mereka untuk di bunuh. Untuk ini mereka menulis sepucuk surat dan mereka gantungkan di Ka’bah. Sesudah nabi masuk pengepungan, beliau perintahkan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Berhijrahlah 33 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.
Di tahun ke-10, bangkitlah beberapa jago Quroisy untuk mengoyak surat itu, lalu dikoyak. Keluarlah nabi bersama pengikutnya dari kepungan itu, sesudah mereka tinggal 3 tahun lamanya dalam syaib itu. Tidak makanan masuk kepada nabi dan ahlinya melainkan dengan jalan sembunyi.
Dalam tahun ini datanglah perutusan Nasrani Najran kepada nabi dan mereka masuk ISlam. Dalam tahun itu meninggal siti Khadijah dan paman nabi, Abu Tholib. Nabi nikah dengan Saudah, lalu mengadakan akad dengan Aisyah, Tetapi beliau tidak berkumpul dengannya. Sesudah paman beliau meninggal, gangguan Quroisy bertambah hebat. Oleh karena itu nabi berhijrah ke Thoif menuju Bani Tsaqief. Nabin tinggal sebulan diantara mereka dan mengajak mereka, tatapi orang-orang itu tidak menurut beliau, malah mereka menyakiti beliau dengan mereka melontar beliau dengan batu-batu. Nabi kembali ke Mekkah.
Dalam tahun ke-11 . Allah memulyakan beliau dengan Isra’ dan Mi’raj. Pada ketika itu diwajibkan sholat yang lima waktu dan dalam tahun ini juga nabi keluar ke qobilah-qobilah mengajak mereka masuk islam. Maka berimanlah 6 orang dari bangsa arab Madinah.
Dalam tahun ke-12 kenabian, datanglah kepada beliau 12 orang laki-laki dari orang arab madinah. Mereka beriman kepadanya dan kembali ke madinah. Dengan begini tersiarlah islam disana.
Dalam tahun ke-13 dari kenabian, datanglah kepada beliau 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari arab madinah. Mereka beriman kepada beliau dan kembali ke madinah. Maka bertambah tersiarlah Islam disana. Dalam tahun ini juga nabi memerintahkan sahabat-sahabat beliau berhijrah ke madinah. Tatkalah orang-orang Quroisy mendengar ini. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh nabi, lalu Allah memerintahkanbeliau berhijrah, sedang sekeliling rumah beliau, malam hendak berhijrah itu, telah dikelilingi olah Kaum Quroisy. Nabi keluar diantara mereka sesudah Allah menjadikan mereka tertidur. Nabi pergi bersama Abu Bakar ke gua Tsur dan kedua-keduanya bersembunyi disana selama 3 malam. Pada hari ketiga  mereka berjalan hingga sampai di Quba’ pada hari yang ke dua dari Robi’ul Awal. Nabi tinggal di quba’ 22 malam. Dalam pada itu nabi mendirikan masjid Quba’.
Kemudian nabi pindah ke Madinah, dan dalam perjalanan, nabi dapati Jum’at, lalu beliau Sholat Jum’ah. Inilah pertama Sholat Jum’at dan Khutbahnya adalah pertama Khutbah dalam Islam. Tatkala nabi sampai ke jurusan Madinah, keluarlah orang-orang menemui beliau dengan gembira atas kedatangan beliau.
Nabi singgah di rumah Abi Ayyub Al-Anshori. Sesudah menetap. Nabi mengutus orang mencari keluarga beliau yang ketinggalan. lalu mereka ini datang bersama Abdullah bin Abu Bakar. Orang-orang musyrik mekah menghalang-halangi orang-orang lemah akan berhijrah. Nabi doakan untuk orang-orang lemah ini dalam sholat. Dan inilah asal mula adanya Doa Qunut.

Tinggalkan Balasan