toriqoh itu bid’ah (lebih memahami)

Cerita dari seorang ulama Banten : suatu hari seorang cendikiawan muslim yg juga seorang politisi berkata pada Gusdur : “Gus… Toriqoh itu ndak boleh dilakukan, fasalnya toriqoh itu bid’ah…”
Gusdur dg gayanya yg santai menjawab :”Oh.. Gitu ya… Iya gpp… ”
Suatu hari, si cendikiawan muslim bertanya pada Gusdur :”Gus .. Bagaimana ya, supaya ibadah kita lebih khusyu, dan hidup lebih tuma’ninah…”
Gusdurpun memberi tahu apa yg beliau tahu untuk mengatasi problem yg ditanyakan kepadanya..

Beberapa waktu kemudian, si cendikiwan itu datang kembali pada Gusdur :” Gus, Alhamdulillah, setelah sy di beri cara2 oleh jenengan, hidup sy lebih nikmat, tuma’ninah dan ibadah sy lebih khusyu… Cuma kalau boleh tahu, itu amalan apa ya gus….?”

Gusdur menjawab dg tersenyum …”Ya itulah toriqoh….”

()2+@”:’:;6@-+@?.!,;:_-@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *